Deze site is ontwikkeld door Piozum.

Trainingen en cursussen

Terug naar overzicht

Wat bezielt je toch?

Training over ‘bezield verband’ voor organisaties

Stel je eens voor: je speelt in een voetbalelftal en dit team presteert allerbelabberdst. Hoe het komt weet je wel. Bij een wedstrijd weten maar vier van de elf spelers welk doel het eigen doel is, twee daarvan kan dat ook iets schelen. Drie van de elf weten welke positie ze op het veld innemen en hoe ze moeten samenspelen. Verder spelen acht van de elf voortdurend tegen elkaar in plaats van tegen het andere team. Complete verwarring, frustratie en teleurstelling…..
Soms ervaren mensen in organisaties hetzelfde.Weten ze niet waar de organisatie naar toe wil. Voelen ze zich onzeker, gefrustreerd of eenzaam en vragen ze zich af: doe ik er hier wel toe? Soms missen mensen bezield verband.

Bezield verband is daar waar mensen in vrijheid en veiligheid kunnen werken aan hun eigen dromen en passies en elkaar daar vinden waar ze dezelfde dromen delen. Ook als het gaat over nare, kapotte dromen of het ontbreken ervan. Juist dan.
Bezield verband is daar waar mensen zo samenwerken, dat ze zich door elkaar en de organisatie gekend en gedragen weten.
Gezien en gewaardeerd worden, met alles wat jij als mens belangrijk vindt, dat is bezield verband.

De organisatie als bezield verband, daarover gaat deze training.
Over wat jou bezielt, samen met die ander, op jouw werk.
En hoe je daar handen en voeten aan kunt geven, zelf en met elkaar.
Zodat de organisatie een plek is waar mensen hun dromen kunnen vormgeven en zich thuis voelen.
Een plek, waar iedereen zich ten volle kan ontplooien.

Praktische informatie

Doelgroep:
  • directieleden, leidinggevenden, medewerkers, adviseurs, teams
  • professionals die persoonlijk en professioneel willen leren over (hun eigen en andermans) bezieling en verbondenheid in een/hun organisatie
Werkwijze:
  • korte stukken theorie worden afgewisseld met oefeningen
  • van deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn hun eigen ervaringen in te brengen
Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur (in overleg)

Informatie

Voor meer informatie of een afspraak voor een vrijblijvend gesprek kun je bellen of schrijven naar: evelijne@swinkelsadvies.nl
Tel. 0624514729

Mijn liedpiano

als ik spreek dan noem ik zaken
die ik eigenlijk niet bedoel
leer mij nieuwe klanken maken
die ik diep van binnen voel

als mijn piano wil ik zingen
opgaan in mijn eigen lied
wondere klanken komen binnen
heel mijn wezen wordt muziek

in mij klinken duizend koren
en al lijkt het vaak van niet
‘k wil ze zo graag laten horen
kom maar luisteren naar mijn lied


(uit: Als mijn piano wil ik zingen, Evelijne Swinkels-Braaksma)